WILD & JAG-span neem ’n welverdiende ruskans

As ons gedink het 2020 was ’n rowwe jaar, het 2021 soos ’n roller coaster oor ons gehardloop! Deur die jaar moes ons almal moeilike uitdagings die hoof bied, maar met die genade van Bo het ons dit gemaak. Daar was wel casualties langs die pad en die meeste van ons het nie die Covid-virus vrygespring nie. Die swak ekonomie het ook sy tol geëis en ons is dus dankbaar vir elke leser en ondersteuner, asook ons getroue adverteerders!

Die WILD & JAG-span het dwarsdeur die jaar geswoeg om die enigste maandelikse jag- en buitelewetydskrif betyds op die rakke te hê vir ons lesers. Sodra die Januarie 2022-uitgawe gedruk is, gaan ons vanaf 15 Desember ’n welverdiende ruskans neem. Ons kantoor open weer op 10 Januarie, wanneer ons die nuwe jaar met hernieude ywer sal aandurf! Ons daaglikse nuusbrief GAME & HUNT Daily gaan ook eers weer later in Januarie verskyn en ons werk hard agter die skerms om die volgende uitgawe vir ons getroue lesers gereed te kry. Onthou ook om na ons interaktiewe, digitale tydskrif GAME & HUNT DigiMag, Instagram en Facebook-blad te kyk, waar julle steeds al die nuus kan volg.

Ons wens al ons lesers en adverteerders ’n geseënde feestyd en voorspoedige 2022 toe!  

GAME & HUNT team takes a well-deserved break

If we thought 2020 was a rough year, 2021 ran over us like a roller coaster! We all had to face tough challenges during the year, but with God’s grace we made it. Along the way, there were some casualties and most of us did not escape the Covid virus. The weak economy also took its toll, and we are therefore grateful for every reader and supporter, as well as our loyal advertisers!

The GAME & HUNT team slaved away throughout the year to have the only monthly hunting and outdoor magazine on the shelves in time for our readers. As soon as the January 2022 issue has been printed, we are taking a well-deserved break from 15 December. Our offices will open again on 10 January, when we will tackle the new year with renewed energy! Our daily newsletter GAME & HUNT Daily will also only be published later in January, and we are working hard behind the scenes to compile the next issue for our loyal readers. Also remember to look at our interactive, digital magazine GAME & HUNT DigiMag, Instagram and Facebook page, where you can still follow all the news.

We wish all our readers and advertisers a blessed festive season and prosperous 2022!

Copyright 2021 | All Rights Reserved | Powered by WILD & JAG / GAME & HUNT